Program MUSICAL BABIES

PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ MUZYCZNO-RUCHOWĄ 
MUSICAL BABIES TO ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE
PRZEZNACZONE DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA DO 3 LAT

Zajęcia mają na celu:

• poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą
rymowanek i piosenek angielskich,
• poznanie samych piosenek i rymowanek,
• poznanie prostych zwrotów używanych w trakcie zajęć, np. „sit down please”,
„look”, ”listen”, itp.
• osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka,
• nabycie odpowiednich wzorców wymowy angielskiej,
• ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów
muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy,
• rozwinięcie koordynacji ruchowej,
• nabycie umiejętności słuchania,
• umożliwienie dziecku interakcji z innymi dziećmi,
• umożliwienie rodzicom spotkania innych rodziców z dziećmi w podobnym
wieku i przyjemne spędzenie wolnego czasu
• poznanie budowy i brzmienia różnych instrumentów muzycznych – na żywo!

Opis zajęć Musical Babies

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania
języka obcego, a mianowicie: wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem,
zabawy z rytmem, muzykę klasyczną i ruch.
Prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się: śpiewanie piosenek,
mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców przy równoczesnym
wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia
wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i
etnicznej.
Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące
słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w
najmłodszych grupach jest zachowanie określonego porządku lekcji, co zapewnia
dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Metoda Musical Babies wspomaga następujące elementy rozwoju
dzieci (wg skali Gardnera):

Inteligencja językowa
Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za
pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie
się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w
późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe oraz
dużą dozę TPR („Total Physical Response”).

Inteligencja muzyczna
Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną.
Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu,
oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu
badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w
szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana
poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz
umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa
Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki.
Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i
szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w
tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.

Inteligencja interpersonalna
Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z
innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania
społecznego.

Program MUSICAL BABIES został wyróżniony Certyfikatem European
Langauge Label – dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków
obcych przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komisarza
UE ds. Wielojęzyczności.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wyżej wymienionego programu na stronach fb oraz www.

www.musicalbabies.lublin.pl oraz www.busy-bee.edu.pl