ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA

06. 45 – 08.30 Rozpoczęcie dnia, zabawy indywidualne i grupowe

08.30 – 08.45 Gimnastyka poranna przy muzyce

08.45 – 09.00 Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania

09.00 – 09.20 Śniadanie

09.20 – 09.30 Czynności higieniczne po śniadaniu

09.30 – 11.45 Zajęcia dydaktyczne zorganizowane wg planu na dany tydzień, spacer i zabawy na placu zabaw

11.45 – 12.00 Czynności porządkowo – higieniczne i przygotowanie do obiadu

12.00– 12.30 Obiad (I danie – zupa)

12.30 – 13.45 sen/ relaks przy muzyce klasycznej lub relaksacyjnej, słuchanie nagranych bajek

13.45 – 14.00 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

14.00– 14.30 Obiad (II danie)

14.30– 16.00 zajęcia wg wybranych metod dydaktycznych, zabawy sensoryczne

16.00– 16.15 Podwieczorek

16.15 – 17.00 Zabawy indywidualne